Inicio

Inicio     Galería     Sobre mí     Enlaces

martes, 1 de septiembre de 2015

ao lonxe...

Ao lonxe o mar...
 
Madredeus - Ao Longe o Mar
 

... de ventos salgados, de neboas infinitas, de bágoas xamais esquecidas...
viaxando a un interior descoñecido

saudade
________________________________________________________________
 
* 30sec * f 10 * 38mm * ISO 50 * ND 10
Monte Louro
A Coruña
________________________________________________________________